znajdziesz tu informacje o tym w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak wykorzystujemy pliki cookies na tej stronie (rozwesel.pl)

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy z należytą starannością, podjęliśmy niezbędne czynności wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.

Ustawa o RODO gwarantuje Ci Twoje prawa:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Szczegóły dotyczące tych praw znajdziesz w art. 16 – 21 RODO.

Zawsze możesz skierować do nas a konkretnie do Administratora zapytanie o to jakie Twoje dane posiadamy i w jakim celu je przetwarzamy.

Administratorem danych osobowych (podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Barbara Moś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bamoska GROUP Barbara Moś z siedzibą w Jankowicach 43-215 przy ul. Żubrów 68. (Kontakt basia(małpa)rozwesel.pl)

Zakres, cel, podstawę i czas przetwarzania

Twoich danych opisaliśmy z podziałem na funkcjonalność naszej strony:

Składając zamówienie przekazujesz nam dane wymagane do realizacji umowy a w szczególności informacje kontaktowe (Imię i Nazwisko, adres dostawy, adres email, numer telefonu) oraz opcjonalnie dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP).

Dane te przetwarzamy w celu realizacji złożonego zamówienia. Będziemy je przechowywać przez czas przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, po upływie tego terminu możemy je przechowywać do celi statystycznych. Dane przekazane celem wystawienia faktury VAT będziemy przechowywać prze okres 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy – wynika to z obowiązujących nas przepisów.

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wnioskowania o ich usunięcie po upłynięciu terminu przedawnień roszczeń, a w przypadku danych do wystawienia faktury po upłynięciu opisanego wyżej 5 letniego okresu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swój adres emailowy abyśmy za Twoją zgodą mogli wysłać Ci informacje o promocjach, nowościach i inspiracjach, które mamy nadzieję będą dla Ciebie przydatne i ciekawe. W przypadku zapisu do newslettera podczas tworzenia konta dodatkowo przetwarzamy też Twoje imię i płeć, aby dostosować wysyłaną do Ciebie wiadomość.

Dane te będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania naszego newslettera.

Masz prawo do wnioskowania o zaprzestanie wysyłania newslettera, twój adres emailowy nie będzie już przetwarzany, ale pozostanie w naszej bazie (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) do celów z prawnie uzasadnionych interesów tj. w celu zachowania wyrażonej przez Ciebie zgody podczas zapisu do newslettera.

Masz prawo do wnioskowania o zmianę swoich danych osobowych.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a Twoja zgoda, wyrażona przez zaznaczenie odpowiednio pola (chceckbox) w formularzu zapisu do newslettera lub podczas składania zamówienia w sklepie.

Wysyłając do nas maila bezpośrednio ze swojej skrzynki mailowej lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie przekazujesz nam swój adres emailowy (w ty też często Imię i Nazwisko) będziemy je przetwarzać by udzielić Ci odpowiedzi i dalszej konwersacji.

Przechowywać je będziemy w celu archiwizacji na potrzeby powołania się na jej przebieg w przypadku ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do wnioskowania o udostępnienie całej przechowywanej konwersacji oraz o jej usunięcie.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a Twoja zgoda, wyrażona przez zainicjowanie przez Ciebie kontaktu.

 

Komentowanie pod wpisem blogowym lub produktem udostępniamy jedynie zalogowanym użytkownikom. Jeżeli pozostawisz komentarz na naszej stronie będziemy przetwarzać Twoje dane (Imię i Nazwisko) w celu wyświetlenia go.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO wynikająca z dodania komentarza. Będziemy je przechowywać do czasu funkcjonowania systemu komentarzy na naszej stronie.

Gwarantujemy poufność

Twoich danych osobowych, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy ciąży na nas obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych posiada Administrator i pisemnie upoważnieni pracownicy. Prowadzimy ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Odbiorcy danych

powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych dostawcom usług działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie. Wymagamy od tych dostawców zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Są to:

firma hostingowa [ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów] w celu przechowywania informacji na serwerze (również wiadomości mailowych),

broker przesyłek kurierskim [ITPLEX S.C. E. Anaszko S. Poddubiuk - Skrzydlata 11, 82-300 Elbląg] lub [R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa] który przekaże dalej  do przetwarzania Twoje dane wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej [DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa], [DPD Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Mineralna 15 (02-274)], [InPost sp. z o.o. EQUAL BUSINESS PARK Budynek B ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków] w zależności od wybranej przez Ciebie formy dostawy,

serwis wspinający wysyłkę newsletter – [The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp], jeżeli się do niego zapisałaś/eś,

biuro rachunkowe - [USŁUGI KSIĘGOWE BOŻENA LESIŃSKA ul. Elizy Orzeszkowej 23/32 43-100 Tychy] w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, szczególnie wtedy gdy poprosiłaś/eś o wystawienie faktury VAT,

serwisanci IT – potencjalnie mogą uzyskać dostęp do danych w wyjątkowych sytuacjach podczas prac serwisowych związanych z funkcjonowaniem naszej strony.

Ze względu na to, że do wysyłki newslettera wykorzystujemy system MailChimp, a do komunikacji aplikację Messenger Facebooka, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – obie firmy przechowują dane na amerykańskich serwerach. Nie musisz się obawiać MailChimp i Facebook przystąpił do programu Privacy Shield i gwarantują poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Pliki cookies i programy śledzące

Używamy ciasteczek (plików Cookies) są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach na których otwierasz naszą stronę.

Zgoda na używanie plików cookies nie jest wymagana. Możesz również też tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Ograniczenie w korzystaniu z plików cookies może oznaczać ograniczone możliwości korzystania z naszej strony. Przykładowo informacje o tym jak wyłączyć obsługę coockies lub usunąć wszystkie zapisane już pliki coockies z przeglądarki Chrome znajdziesz tu: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform=Desktop

Korzystamy z ciasteczek dla celi:

a)     tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)     marketingowych (remarketing)

c)      zapewnienia prawidłowego działania Strony

Cookies wewnętrzne – oznacza ciasteczka zamieszczane przez naszą stronę, które umożliwiają pełne i wygodne korzystanie ze strony i świadczenie usług drogą elektroniczną. W szczególności składanie zamówienia.

Cookies Zewnętrzne – oznacza ciasteczka zamieszczane przez naszych partnerów.  Jak wiele innych stron my również korzystamy z programów śledzących na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej oraz kierowania reklam na podstawie Twoich działań naszej stronie.

Zastosowane rozwiązania i ich ustawienia nie pozwalają nam na łączenie zebranych danych statystycznych z Twoimi danymi osobistymi,

Korzystamy z:

Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Który automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony (tj. np. przeglądanych stronach, czasie na nich spędzonych czy też linka który Cię do nas skierował).

Aktywowaliśmy maskowanie Twojego adresu IP dzięki czemu jest on skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegółu przetwarzania danych w ramach Google Analytics, znajdziesz w wyjaśnieniach opublikowanych przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Pixel pozwala nam na kierowanie do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Pixel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje te są anonimowe i nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Jednak Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Nie mamy wpływu na takie działania Facebooka.

Z poziomu ustawień swojego konta na Facebooku możesz zarządzać (w tym ograniczać) ustawieniami prywatności.

Szersze informacje na temat wykorzystywania zebranych danych przez serwis Facebook znajdziesz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Z uwagi na to, że obie firmy (Facebook Inc. i Google LLC) mają swoją siedzibę USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA zebrane informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Zarówno Facebook Inc. jak i Google LLC przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield. Zapewniają poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Komisja Europejska ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Narzędzia społecznościowe. Używamy wtyczek i innych narzędzi społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka bezpośrednio połączy się z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców) i przekaże informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli przeglądając stronę zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, „Zaloguj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te mogą zostać opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażać się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, a także możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności znajdziesz w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są połączone z Twoimi danymi i nie są przez nas wykorzystywane przez w celu Twojej identyfikacji.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący nam do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).